Tilgængelige siddepladser

Tilgængelige billetter sælges altid til Kategori 3-pris, og en ledsager får en gratis billet.

Easy access-billetter

Easy access-billetter tilbydes folk med handicap, som ikke bruger kørestol, men skal have siddepladser tæt på tilgængelige faciliteter.

Easy access-billetter er for handicappede personer med begrænset bevægelighed, som skal have begrænset adgang til trapper og ekstra benplads. Derudover er de for handicappede personer med assistance eller førerhund samt handicappede personer, som blot foretrækker at sidde i områderne for handicappede.

Blandt handicappede personer, som skal have nem adgang, kan der også være person med et ambulant handicap som svagtseende og blinde samt personer, som hører dårligt eller er døve.

Har du spørgsmål?

Har du yderlige spørgsmål omkring billetter, er du velkommen til at kontakte os på CopenhagenEuro2020@dbu.dk